Object structure

Journal or Publication Title:

Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտի տարեգիրք = Komitas museum-institute yearbook

Date of publication:

2020

Volume:

Ե

ISBN:

978–9939–9206–9–6

Additional Information:

Atanasyan Nune

Title:

Հայ երաժշտական ֆոլկլորագիտության ձևավորման ակունքները. Կոմիտաս Վարդապետ, Սահակ Ամատունի, Արշակ Բրուտյան

Other title:

The Origins Of Armenian Music Folkloristics: Sahak Amatuni, Komitas Vardapet, Arshak Brutian

Creator:

Աթանասյան, Նունե

Contributor(s):

Պատ. խմբ.՝ Տաթևիկ Շախկուլյան

Subject:

Թանգարաններ ; Կոմիտաս Վարդապետ ; Ժողովրդական երաժշտություն

Uncontrolled Keywords:

Սահակ Ամատունի ; Արշակ Բրուտյան ; Ռամկական մրմունջներ ; հայ ժողովրդական երգեր ; Մարգարիտ Բրուտյան ; ժողովածո ; հայկական նոտագրություն

Abstract:

Հայ երաժշտական ֆոլկլորագիտության ոլորտում մեծ ներդրում ունեն Ք. Կարա– Մուրզան, Գ. Ղորղանյանը, Ն. Տիգրանյանը, Մ. Եկմալյանը, Ս. Ամատունին, Ա. Բրուտյանը, Ս. Դեմուրյանը, Սպ. Մելիքյանը և ուրիշներ ։ Ժողովրդական երգերի հավաքման, ուսումնասիրման ու մշակման գործում հատկապես նշանակալի է Կոմիտաս Վարդապետի գործունեությունը ։ Նրա առաջադիմական գաղափարները ջախջախեցին այն բոլոր պնդումները, որոնք հերքում էին հայ ժողովրդական ինքնուրույն երաժշտության գոյությունը ։ Մեզ հասած առաջին ձայնագրյալ ժողովածուներն են «Ազգային երգարան հայ դպրոցների համար » (Վաղարշապատ, 1882), Կոմիտասի «Շար Ակնայ ժողովրդական երգերի » (Վաղարշապատ, 1895), Արշակ Բրուտյանի «Ռամկական մրմունջներ » ժողովածուները և այլն։ Դրանց թվում է նաև Սահակ Ամատունու «Ձայնագրյալ ժողովածուն » (1884), որը մեզ է հասել անտիպ վիճակում և հայկական ձայնագրությամբ ։ Կոմիտաս Վարդապետը և Արշակ Բրուտյանը Սահակ Ամատունու աշակերտներն են եղել և նրանց առաջին երգերի ժողովածուներն ստեղծվել են վերջինիս խորհրդով և օրինակով ։ Սա լրացուցիչ պատմական նշանակություն է հաղորդում Ամատունու ժողովածուին ։ Հոդվածի նպատակն է ուրվագծել Կոմիտասի և նրա ավագ ժամանակակիցների՝ Ս. Ամատունու և Ա. Բրուտյանի դերը հայ երաժշտական ֆոլկլորագիտության ձևավորման գործում ։
In the field of Armenian music folkloristics, considerable portion of work was implemented by K. Kara–Murza, G. Ghorghanian, N. Tigranian, M. Yekmalian, S. Amatuni, A. Brutian, S. Demurian, Sp. Melikian and others. Komitas Vardapet’s activities have a great impact in collecting, studying and arranging folk songs. His revolutionary ideas crushed all the theses that denied the existence of unique Armenian national music. The first folk song collections with music notation that reached to our days are National Songbook for Armenian Schools (Vagharshapat, 1882), Folk Songs from Akn by Komitas Vardapet (Vagharshapat, 1895), Folk Songs by Arshak Brutyan (unpublished, 1898), etc. Among these stands also Notated collection of folk songs by Sahak Amatuni (1884), which has reached us also non–published and in Armenian notation system. Komitas Vardapet and Arshak Brutian were students of Amatuni and their song– collections were created by his advice and example, and that gives Amatuni’s collection a big historical importance. Among the songbooks of that time, Arshak Brutian’s collection Peasant murmurs has a special place. It includes important pieces of both folk and bard (ašuł) songs. This paper is an attempt of making the outline of Kommitas’s and his elder contemporaries S. Amatuni’s and A. Brutian’s important role in forming of Armenian music folkloristics.

Table of contents:

ԳԼՈՒԽ Դ. Կոմիտաս և ժողովրդական երաժշտություն
CHAPTER IV: Komitas And Folk Music

Place of publishing:

Երևան, Բեռլին, Հալլե

Publisher:

Կոմիտասի թանգարան-ին-տ. հրատ.

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 293-304