Object structure

Publication Details:

«Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսն ընդգրկված է դոկտորական ատենախոսությունների արդյունքների տպագրման համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցանկում:

Journal or Publication Title:

Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի=Вестник Армянского государственного экономического университета=Messenger of Armenian State University of Economics

Date of publication:

2016

Number:

2

ISSN:

1829-0280

Additional Information:

Кочарян Мариана, Kocharyan Mariana

Title:

Հեռավար կրթության միջազգային փորձը.տեսություն և պրակտիկա

Other title:

Зарубежный опыт дистанционного образования:теория и практика ; International Experience of Distance Learning: Theory and Practice

Creator:

Քոչարյան, Մարիանա

Subject:

Կրթություն

Uncontrolled Keywords:

հեռավար կրթություն ; տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաներ ; կրթական հաստատություն ; հեռավար ուսուցում

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

«Տնտեսագետ» հրատ․

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 140-148

Other physical description:

աղս․ ; գծ.

Language:

հy ; ru ; en

General note:

Նյութը վերցված է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կայքից։