Object structure

Publication Details:

«Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսն ընդգրկված է դոկտորական ատենախոսությունների արդյունքների տպագրման համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցանկում:

Journal or Publication Title:

Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի=Вестник Армянского государственного экономического университета=Messenger of Armenian State University of Economics

Date of publication:

2016

Number:

2

ISSN:

1829-0280

Additional Information:

Товмасян Гаяне, Tovmasyan Gayane

Title:

Որակի մրցունակության հիմնախնդիրները հետբուհական կրթական համակարգում

Other title:

Проблемы конкурентоспособности качества в поствузовском образовании ; Quality Competitiveness Issues in Post-Graduate Education System

Creator:

Ճուղուրյան, Արմեն ; Մխիթարյան, Ատոմ

Subject:

Կրթություն

Uncontrolled Keywords:

ասպիրանտուրա ; դոկտորանտուրա ; գիտության շուկա

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

«Տնտեսագետ» հրատ․

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 129-139

Language:

հy ; ru ; en

General note:

Նյութը վերցված է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կայքից։