Object structure

Publication Details:

«Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսն ընդգրկված է դոկտորական ատենախոսությունների արդյունքների տպագրման համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցանկում:

Journal or Publication Title:

Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի=Вестник Армянского государственного экономического университета=Messenger of Armenian State University of Economics

Date of publication:

2016

Number:

2

ISSN:

1829-0280

Additional Information:

Карапетян Сусанна, Karapetyan Susanna

Title:

ՀՀ և ԼՂՀ զբոսաշրջության հետագա զարգացման նախապայմանները, դրանց վերլուծությունն ու գնահատումը

Other title:

Дальнейшие предпосылки развития туризма в РА и НКР: анализ и оценка ; The Further Preconditions of Tourism Development in the RA and NKR: Analysis and Estimation

Creator:

Կարապետյան, Սուսաննա

Subject:

Զբոսաշրջություն

Uncontrolled Keywords:

տնտեսական միջավայր ; զբոսաշրջության զարգացման ծրագիր

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

«Տնտեսագետ» հրատ․

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 109-120

Language:

հy ; ru ; en

General note:

Նյութը վերցված է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կայքից։