Object structure

Publication Details:

«Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսն ընդգրկված է դոկտորական ատենախոսությունների արդյունքների տպագրման համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցանկում:

Journal or Publication Title:

Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի=Вестник Армянского государственного экономического университета=Messenger of Armenian State University of Economics

Date of publication:

2016

Number:

2

ISSN:

1829-0280

Additional Information:

Мелкумян Сергей, Melkumyan Sergey

Title:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության 25-ամյակը և տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները

Other title:

25-летие независимости Нагорного Карабаха и проблемы экономического развития ; The 25th Anniversary of NKR Independence and Economic Development Issues

Creator:

Մելքումյան, Սերգեյ

Subject:

Զբոսաշրջություն

Uncontrolled Keywords:

Արցախ ; Ղարաբաղ ; անկախություն ; պետականություն

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

«Տնտեսագետ» հրատ․

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 99-108

Language:

հy ; ru ; en

General note:

Նյութը վերցված է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կայքից։