Object structure

Publication Details:

«Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսն ընդգրկված է դոկտորական ատենախոսությունների արդյունքների տպագրման համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցանկում:

Journal or Publication Title:

Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի=Вестник Армянского государственного экономического университета=Messenger of Armenian State University of Economics

Date of publication:

2016

Number:

2

ISSN:

1829-0280

Additional Information:

Минасян Анна, Оганян Тагуи, Санамян Анна, Minasyan Anna, Ohanyan Taguhi, Sanamyan Anna

Title:

ՀՀ համայնքների ֆինանսական ապակենտրոնացման հիմնախնդիրները

Other title:

Проблемы финансовой децентрализации в общинах РА ; The Problems of Financial Decentralization in the RA Communitie

Creator:

Մինասյան, Աննա ; Օհանյան, Թագուհի ; Սանամյան, Աննա

Subject:

Կառավարում

Uncontrolled Keywords:

տեղական ինքնակառավարում ; ապակենտրոնացում ; համայնքի բյուջե ; եկամուտներ

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

«Տնտեսագետ» հրատ․

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 78-88

Other physical description:

գծ.

Language:

հy ; ru ; en

General note:

Նյութը վերցված է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կայքից։