Object structure

Publication Details:

«Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսն ընդգրկված է դոկտորական ատենախոսությունների արդյունքների տպագրման համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցանկում:

Journal or Publication Title:

Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի=Вестник Армянского государственного экономического университета=Messenger of Armenian State University of Economics

Date of publication:

2016

Number:

2

ISSN:

1829-0280

Additional Information:

Торосян Асмик, Torosyan Hasmik

Title:

ՀՀ արժեթղթերի շուկայի արդի վիճակը և զարգացման միտումները

Other title:

Тенденции развития и нынешнее состояние рынка ценных бумаг РА ; The Current Situation and Development Trends at the Stock Market of the RA

Creator:

Թորոսյան, Հասմիկ

Subject:

Ֆինանսական հիմնախնդիրներ

Uncontrolled Keywords:

արժեթղթերի շուկա ; բաժնետոմս ; պետական պարտատոմսեր ; կորպորատիվ պարտատոմսեր

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

«Տնտեսագետ» հրատ․

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 61-68

Other physical description:

աղս․

Language:

հy ; ru ; en

General note:

Նյութը վերցված է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կայքից։