Object structure

Publication Details:

«Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսն ընդգրկված է դոկտորական ատենախոսությունների արդյունքների տպագրման համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցանկում:

Journal or Publication Title:

Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի=Вестник Армянского государственного экономического университета=Messenger of Armenian State University of Economics

Date of publication:

2016

Number:

2

ISSN:

1829-0280

Additional Information:

Микаелян Ваге, Дагунц Арман, Mikaelyan Vahe, Daghunts Arman

Title:

Գյուղատնտեսության բնագավառին բնորոշ ռիսկերի կառավարման մեթոդները

Other title:

Методы управления рисками типичных для отрасли сельского хозяйства ; Risk Management Methods Typical for the Sphere of Agriculture

Creator:

Միքայելյան, Վահե ; Դաղունց, Արման

Subject:

Ֆինանսական հիմնախնդիրներ

Uncontrolled Keywords:

գյուղատնտեսություն ; գյուղատնտեսական ռիսկեր ; բնակլիմայական ռիսկեր ; գյուղատնտեսական ռիսկերի կառավարման մեթոդներ

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

«Տնտեսագետ» հրատ․

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 55-60

Other physical description:

աղս․

Language:

հy ; ru ; en

General note:

Նյութը վերցված է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կայքից։