Object structure

Publication Details:

«Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսն ընդգրկված է դոկտորական ատենախոսությունների արդյունքների տպագրման համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցանկում:

Journal or Publication Title:

Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի=Вестник Армянского государственного экономического университета=Messenger of Armenian State University of Economics

Date of publication:

2016

Number:

2

ISSN:

1829-0280

Additional Information:

Тавадян Михаил, Tavadyan Mikhail

Title:

Լիզինգը որպես տնտեսական գործունեության ձև և դրա արդի առանձնահատկությունները

Other title:

Leasing as a Form of Economic Activity and Its Current Peculiarities ; Лизинг – как вид экономической деятельности и его нынешние особенности

Creator:

Թավադյան, Միխայիլ

Subject:

Ֆինանսական հիմնախնդիրներ

Uncontrolled Keywords:

լիզինգ ; լիզինգային գործարքներ ; լիզինգային բիզնես ; ձեռնարկատիրական գործունեություն

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

«Տնտեսագետ» հրատ․

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 41-54

Other physical description:

աղս․

Language:

հy ; ru ; en

General note:

Նյութը վերցված է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կայքից։