Object structure

Publication Details:

«Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսն ընդգրկված է դոկտորական ատենախոսությունների արդյունքների տպագրման համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցանկում:

Journal or Publication Title:

Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի=Вестник Армянского государственного экономического университета=Messenger of Armenian State University of Economics

Date of publication:

2016

Number:

2

ISSN:

1829-0280

Additional Information:

Խաչատրյան Վիլեն, Ալդելա Հայյան, Այզոուկի Լինա, Ալդելա Մահմուդ, Хачатрян Вилен, Алдела Аййан, Айзоуки Лина, Алдела Махмуд

Title:

Oil Sector Issues in Syria

Other title:

Նավթային ոլորտի հիմնախնդիրները Սիրիայում ; Основные задачи нефтяной отрасли в Сирии

Creator:

Khachatryan, Vilen ; Aldela, Hayyan ; Ayzouki, Lina ; Aldela, Mahmoud

Subject:

International Economic Relations

Uncontrolled Keywords:

Syrian oil ; oil sector ; oil production ; oil companies

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

«Տնտեսագետ» հրատ․

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 33-40

Other physical description:

գծ.

Language:

հy ; ru ; en

General note:

Նյութը վերցված է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կայքից։