Object structure

Publication Details:

«Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսն ընդգրկված է դոկտորական ատենախոսությունների արդյունքների տպագրման համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցանկում:

Journal or Publication Title:

Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի=Вестник Армянского государственного экономического университета=Messenger of Armenian State University of Economics

Date of publication:

2016

Number:

2

ISSN:

1829-0280

Additional Information:

Арутюнян Кaрине, Karine Harutyunyan

Title:

Հանրակրթական դպրոցներում ըստ սովորողների թվի ֆինանսավորման բանաձևի ներդրման և կիրառման տեսականհիմքերը, սկզբունքները և մեթոդաբանությունը. միջազգային փորձի վերլուծություն

Other title:

Теоретические основы, принципы и методология подушевого финансирования общеобразовательных школ: анализ международного опыта ; Theoretical Grounds« Principles and Methodologies of PerCapita Funding of General Schools: Analysis of International Experience

Creator:

Հարությունյան, Կարինե

Subject:

Տնտեսագիտություն

Uncontrolled Keywords:

կրթության համակարգ ; ֆինանսավորման բանաձև ; ըստ սովորողների թվի ֆինանսավորում ; կարիքների վրա հիմնված ֆինանսավորում ; ֆինանսավորման սկզբունքներ

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

«Տնտեսագետ» հրատ․

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 10-23

Language:

հy ; ru ; en

General note:

Նյութը վերցված է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կայքից։