Object structure

Publication Details:

«Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսն ընդգրկված է դոկտորական ատենախոսությունների արդյունքների տպագրման համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցանկում:

Journal or Publication Title:

Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի=Вестник Армянского государственного экономического университета=Messenger of Armenian State University of Economics

Date of publication:

2015

Number:

1

ISSN:

1829-0280

Additional Information:

Ишханян Арташес, Ishkhanyan Artashes

Title:

Առևտրային բանկերի իրացվելիության կառավարման տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորման առանցքային հիմնադրույթները

Other title:

Основные положения экономико-математического моделирования управления ликвидностью коммерческих банков ; Main Provisions of Economic-Mathematical Modeling of Liquidity Management in Commercial Banks

Creator:

Իշխանյան, Արտաշես

Subject:

Ֆինանսական հիմնախնդիրներ

Uncontrolled Keywords:

իրացվելիության կառավարում ; մրցակցային շուկա ; ստոխաստիկ և որակական մոդելներ ; իրացվելիության օպտիմալ կառավարում

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

«Տնտեսագետ» հրատ․

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 92-99

Other physical description:

աղս․

Language:

հy ; ru ; en

General note:

Նյութը վերցված է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կայքից։