Object structure

Publication Details:

«Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսն ընդգրկված է դոկտորական ատենախոսությունների արդյունքների տպագրման համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցանկում:

Journal or Publication Title:

Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի=Вестник Армянского государственного экономического университета=Messenger of Armenian State University of Economics

Date of publication:

2015

Number:

1

ISSN:

1829-0280

Additional Information:

Абраамян Аракс, Abrahamyan Araks

Title:

Ֆինանսական շուկաների միասնացումից բխող հնարավոր ռիսկերն ու դրական արդյունքները զարգացող երկրների պարագայում

Other title:

Риски и положительные результаты интеграции финансовых рынков для развивающихся стран ; Risks and Benefits of Financial Markets Integration for Developing Countries

Creator:

Աբրահամյան, Արաքս

Subject:

Ֆինանսական հիմնախնդիրներ

Uncontrolled Keywords:

ֆինանսական ինտեգրում ; միջազգային ֆինանսական շուկաներ ; կապիտալի հաշվի ազատականացում ; մակրոտնտեսական անկայունություն ; ֆինանսական վարակում ; հոտային վարքագիծ ; ֆինանսական ճգնաժամ

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

«Տնտեսագետ» հրատ․

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 71-80

Other physical description:

աղս․ ; գծ.

Language:

հy ; ru ; en

General note:

Նյութը վերցված է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կայքից։