Object structure

Publication Details:

«Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսն ընդգրկված է դոկտորական ատենախոսությունների արդյունքների տպագրման համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցանկում:

Journal or Publication Title:

Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի=Вестник Армянского государственного экономического университета=Messenger of Armenian State University of Economics

Date of publication:

2015

Number:

1

ISSN:

1829-0280

Additional Information:

Аванесян Ромик, Avanesyan Romik

Title:

Մրցունակության, օգտակարության և ստվերային տնտեսության միջև առկա կապերը

Other title:

Действующие связи между конкурентоспособностью, полезностью и теневой экономикой ; The Existing Relations between Competition, Utility and Economy

Creator:

Ավանեսյան, Ռոմիկ

Subject:

Տնտեսագիտություն

Uncontrolled Keywords:

ապրանքի և կազմակերպության մրցունակություն ; ինքնարժեք ; գին ; իրացման ծավալ և արդյունավետություն ; հասարակական առևտրային և ոչ առևտրային օգտակարություն ; ստվերային տնտեսություն ; մրցունակության և օգտակարության միջև գործող կապեր

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

«Տնտեսագետ» հրատ․

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 19-28

Other physical description:

աղս․

Language:

հy ; ru ; en

General note:

Նյութը վերցված է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կայքից։