Object structure

Publication Details:

«Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսն ընդգրկված է դոկտորական ատենախոսությունների արդյունքների տպագրման համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցանկում:

Journal or Publication Title:

Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի=Вестник Армянского государственного экономического университета=Messenger of Armenian State University of Economics

Date of publication:

2013

Number:

3

ISSN:

1829-0280

Additional Information:

Тигранян Ишхан, Карапетян Лусине, Tigranyan Ishkhan, Karapetyan Lusine

Title:

ՀՀ տնտեսական աճի գործոնային վերլուծություն

Other title:

Факторный анализ экономического роста РА ; Factor Analysis of Economic Growth in the RA

Creator:

Տիգրանյան, Իշխան ; Կարապետյան, Լուսինե

Subject:

Մակրոէկոնոմիկա

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

«Տնտեսագետ» հրատ․

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 67-74

Other physical description:

աղս․ ; գծ.

Language:

հy ; ru ; en

General note:

Նյութը վերցված է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կայքից։