Object structure

Publication Details:

«Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսն ընդգրկված է դոկտորական ատենախոսությունների արդյունքների տպագրման համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցանկում:

Journal or Publication Title:

Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի=Вестник Армянского государственного экономического университета=Messenger of Armenian State University of Economics

Date of publication:

2020

Number:

4

ISSN:

1829-0280

Additional Information:

Тертерян Ани, Terteryan Ani

Title:

Աղետների ռիսկերի կառավարման դերը` ՀՀ տնտեսական զարգացման համատեքստում

Other title:

Роль управления рисками бедствий в контексте экономического развития Республики Армения ; Role of Disaster Risk Management in the Context of Economic Development of the Republic of A rmenia

Creator:

Տերտերյան, Անի

Subject:

Քաղաքացիական պաշտպանություն

Uncontrolled Keywords:

աղետների ռիսկերի կառավարում ; աղետների ռիսկերի նվազեցում ; տնտեսական ազդեցություն ; վտանգ

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

«Տնտեսագետ» հրատ․

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 194-208

Other physical description:

գծ.

Language:

հy ; ru ; en

General note:

Նյութը վերցված է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կայքից։