Object structure

Publication Details:

«Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսն ընդգրկված է դոկտորական ատենախոսությունների արդյունքների տպագրման համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցանկում:

Journal or Publication Title:

Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի=Вестник Армянского государственного экономического университета=Messenger of Armenian State University of Economics

Date of publication:

2020

Number:

4

ISSN:

1829-0280

Additional Information:

Пахлян Анна, Агадшнян Сусанна, Григорян Кармен, Восканян Цовак, Галаян Тигран, Pakhlyan Anna, Aghajanyan Susanna, Grigoryan Carmen, Voskanyan Tsovak, Ghalayan Tigran

Title:

Հայաստանի Հանրապետությունը` էլեկտրոնային առևտրի միջազգային կարգավորման համատեքստում

Other title:

Republic of Armenia in the Context of Electronic Commerce International Regulation ; Республика Армения в контексте международного регулирования электронной торговли

Creator:

Փախլյան, Աննա ; Աղաջանյան, Սուսաննա ; Գրիգորյան, Կարմեն ; Ոսկանյան, Ծովակ

Subject:

Միջազգային տնտեսագիտություն

Uncontrolled Keywords:

էլեկտրոնային առևտուր ; տիպային օրենքներ ; կոնվենցիաներ ; Միավորված ազգերի կազմակերպություն (ՄԱԿ)

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

«Տնտեսագետ» հրատ․

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 171-192

Other physical description:

աղս․

Language:

հy ; ru ; en

General note:

Նյութը վերցված է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կայքից։