Object structure

Publication Details:

«Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսն ընդգրկված է դոկտորական ատենախոսությունների արդյունքների տպագրման համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցանկում:

Journal or Publication Title:

Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի=Вестник Армянского государственного экономического университета=Messenger of Armenian State University of Economics

Date of publication:

2020

Number:

4

ISSN:

1829-0280

Additional Information:

Хачатрян Вилен, Барсегян Аракся, Khachatryan Vilen, Barseghyan Araksya

Title:

«Խելացի քաղաք» հայեցակարգի ներդրման հիմնախնդիրները Երևան քաղաքում

Other title:

Проблемы внедрения концепции «Умного города» в Ереване ; Issues of Introducing the Concept of "Smart City" in Yerevan

Creator:

Խաչատրյան, Վիլեն ; Բարսեղյան, Արաքսյա

Subject:

Նորարարություն ; Կրթություն

Uncontrolled Keywords:

«Խելացի քաղաք» ; հայեցակարգ ; Երևան ; հայեցակարգի ներդրման հիմնախնդիրներ ; եկամտային ցուցանիշներ

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

«Տնտեսագետ» հրատ․

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 154-169

Other physical description:

աղս․ ; գծ.

Language:

հy ; ru ; en

General note:

Նյութը վերցված է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կայքից։