Object structure

Publication Details:

«Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսն ընդգրկված է դոկտորական ատենախոսությունների արդյունքների տպագրման համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցանկում:

Journal or Publication Title:

Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի=Вестник Армянского государственного экономического университета=Messenger of Armenian State University of Economics

Date of publication:

2020

Number:

3

ISSN:

1829-0280

Additional Information:

Саргсян Вардан, Казарян Армен, Арутюнян Гаяне, Sargsyan Vardan, Ghazaryan Armen, Harutyunyan Gayane

Title:

ՀՀ բանկային համակարգում արհեստական բանականության տեխնոլոգիական միջավայրի վիճակագրական վերլուծությունը և ազդեցությունների գնահատումը

Other title:

Статистический анализ и оценка влияний технологической среды искусственного интеллекта в банковской системе РА ; Statistical Analysis and Impact Assesment of Technological Environment of Artificial Intelligence Environment in the Banking System of the RA

Creator:

Սարգսյան, Վարդան ; Ղազարյան, Արմեն ; Հարությունյան, Գայանե

Subject:

Նորարարություն ; Կրթություն

Uncontrolled Keywords:

արհեստական բանականություն ; բանկային համակարգ ; էլեկտրոնային բանկային ծառայություններ

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

«Տնտեսագետ» հրատ․

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 132-154

Other physical description:

աղս․ ; գծ.

Language:

հy ; ru ; en

General note:

Նյութը վերցված է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կայքից։