Object structure

Publication Details:

«Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսն ընդգրկված է դոկտորական ատենախոսությունների արդյունքների տպագրման համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցանկում:

Journal or Publication Title:

Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի=Вестник Армянского государственного экономического университета=Messenger of Armenian State University of Economics

Date of publication:

2020

Number:

3

ISSN:

1829-0280

Additional Information:

Аветисян Самвел, Товмасян Гаяне, Мириджанян Луся, Татосян Кристине, Галустян Инга, Рушанян Аргине, Avetisyan Samvel, Tovmasyan Gayane, Mirijanyan Lusya, Tatosyan Kristine, Galustyan Inga, Rushanyan Argine

Title:

ՀՀ Լոռու և Տավուշի մարզերի զբոսաշրջային ռեսուրսների վերլուծությունը

Other title:

Analysis of Tourism Resources of Lori and Tavush Regions of the RA ; Анализ туристических ресурсов Лорийской и Тавушской областей РА

Creator:

Ավետիսյան, Սամվել ; Թովմասյան, Գայանե ; Միրիջանյան, Լուսյա ; Թաթոսյան, Քրիստինե ; Գալուստյան, Ինգա ; Ռուշանյան, Անգինե

Subject:

Տնտեսագիտություն

Uncontrolled Keywords:

զբոսաշրջություն ; ռեսուրս ; Լոռի ; Տամուշ

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

«Տնտեսագետ» հրատ․

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 83-104

Language:

հy ; ru ; en

General note:

Նյութը վերցված է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կայքից։