Object structure

Publication Details:

«Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսն ընդգրկված է դոկտորական ատենախոսությունների արդյունքների տպագրման համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցանկում:

Journal or Publication Title:

Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի=Вестник Армянского государственного экономического университета=Messenger of Armenian State University of Economics

Date of publication:

2020

Number:

3

ISSN:

1829-0280

Additional Information:

Харатян Алвард, Тигранян Варсик, Аветян Заруи, Kharatyan Alvard, Tigranyan Varsik, Avetyan Zaruhi

Title:

ՀՀ արտաքին անձնական տրանսֆերտների մակրոտնտեսական ազդեցության գնահատումը

Other title:

Оценка макроэкономического влияния внешних личных трансфертов РА ; Assessment of Macroeconomic Impact of RA External Persona lRemittances

Creator:

Խառատյան, Ալվարդ ; Տիգրանյան, Վարսիկ ; Ավետյան, Զարուհի

Subject:

Մակրոտնտեսագիտություն

Uncontrolled Keywords:

անձնական տրանսֆերտներ ; ՀՆԱ ; ամբողջական պահանջարկ ; կոռելացիոն մատրից

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

«Տնտեսագետ» հրատ․

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 27-42

Other physical description:

աղս․ ; գծ.

Language:

հy ; ru ; en

General note:

Նյութը վերցված է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կայքից։