Object structure

Publication Details:

«Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսն ընդգրկված է դոկտորական ատենախոսությունների արդյունքների տպագրման համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցանկում:

Journal or Publication Title:

Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի=Вестник Армянского государственного экономического университета=Messenger of Armenian State University of Economics

Date of publication:

2020

Number:

2

ISSN:

1829-0280

Additional Information:

Տեր-Սարգսյան Լուսյա, Тер-Саргсян Люся

Title:

Helping Lower-Level EFL Learners Use Participial Adjectives in English

Other title:

Ինչպես օժանդակել անգլերենի նախնական մակարդակ ունեցող ուսանողներին՝ կատարելագործելու դերբայակերտ ածականների կիրառումը անգլերենում ; Помощь студентам с базовым знанием английского языка в употреблении причастных прилагательных в английском

Creator:

Ter-Sargsyan, Lusya

Subject:

Education

Uncontrolled Keywords:

EFL ; paricipial/participe adectives ; classroom research

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

«Տնտեսագետ» հրատ․

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 154-161

Language:

հy ; ru ; en

General note:

Նյութը վերցված է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կայքից։