Object structure

Publication Details:

«Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսն ընդգրկված է դոկտորական ատենախոսությունների արդյունքների տպագրման համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցանկում:

Journal or Publication Title:

Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի=Вестник Армянского государственного экономического университета=Messenger of Armenian State University of Economics

Date of publication:

2020

Number:

2

ISSN:

1829-0280

Additional Information:

Հարությունյան Լուսինե, Арутюнян Лусине

Title:

Integration of Four Language Skills during Business English Lessons at Armenian State University of Economics

Other title:

ՀՊՏՀ-ում գործարար անգլերենի դասերի ընթացքում չորս հմտությունների ինտեգրումը ; Интеграция четырех навыков во время уроков делового английского языка в Армянском государственном экономическом университете

Creator:

Harutyunyan, Lusine

Subject:

Education

Uncontrolled Keywords:

business english ; lesson plan ; skills integation method

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

«Տնտեսագետ» հրատ․

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 142-153

Language:

հy ; ru ; en

General note:

Նյութը վերցված է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կայքից։