Object structure

Publication Details:

«Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսն ընդգրկված է դոկտորական ատենախոսությունների արդյունքների տպագրման համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցանկում:

Journal or Publication Title:

Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի=Вестник Армянского государственного экономического университета=Messenger of Armenian State University of Economics

Date of publication:

2020

Number:

2

ISSN:

1829-0280

Additional Information:

Базинян Евгения, Давтян Камо, Bazinyan Yevgenya, Davtyan Kamo

Title:

ՀՀ տնտեսական աճի կառուցվածքային տեղաշարժերի վերլուծությունը մարկովյան անցման մոդելների միջոցով

Other title:

Анализ структурных изменений экономического роста РА с помощью моделей с Марковскими переключениями ; Analysis of Structural Changes of RA Economic Growth through Markov Switching Models

Creator:

Բազինյան, Եվգենյա ; Դավթյան, Կամո

Subject:

Մաթեմատիկական տնտեսագիտություն

Uncontrolled Keywords:

տնտեսական աճ ; կառուցվածքային տեղաշարժեր ; մարկկովյան անցման մոդելներ

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

«Տնտեսագետ» հրատ․

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 127-141

Other physical description:

աղս․ ; գծ.

Language:

հy ; ru ; en

General note:

Նյութը վերցված է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կայքից։