Object structure

Publication Details:

«Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսն ընդգրկված է դոկտորական ատենախոսությունների արդյունքների տպագրման համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցանկում:

Journal or Publication Title:

Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի=Вестник Армянского государственного экономического университета=Messenger of Armenian State University of Economics

Date of publication:

2020

Number:

2

ISSN:

1829-0280

Additional Information:

Матевосян Диана, Matevosyan Diana

Title:

ՀՀ առևտրային հաշվեկշռի շարժընթացի վերլուծությունը և կանխատեսումը

Other title:

Анализ и прогнозирование динамики торгового баланса РА ; Analysis and Forecasting of the Dynamics of the Armenian Trade Balance

Creator:

Մաթևոսյան, Դիանա

Subject:

Միջազգային տնտեսագիտություն

Uncontrolled Keywords:

առևտրային հաշվեկշիռ ; ապրանքային հաշվեկշիռ ; էմպիրիկ տեսակարար կշիռ ; Covid-19

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

«Տնտեսագետ» հրատ․

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 85-100

Other physical description:

աղս․ ; գծ.

Language:

հy ; ru ; en

General note:

Նյութը վերցված է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կայքից։