Object structure

Publication Details:

«Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսն ընդգրկված է դոկտորական ատենախոսությունների արդյունքների տպագրման համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցանկում:

Journal or Publication Title:

Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի=Вестник Армянского государственного экономического университета=Messenger of Armenian State University of Economics

Date of publication:

2020

Number:

2

ISSN:

1829-0280

Additional Information:

Тадевосян Зоя, Айрапетян Альберт,Tadevosyan Zoya, Hayrapetyan Albert

Title:

Շիրակի մարզի համայնքային հիմնախնդիրների առաջնային հետազոտության արդյունքների վերլուծություն

Other title:

Анализ результатов первичного исследования проблем общин Ширакского марза ; Analysis of the Results of the Initial Study of Community Problems in Shirak Marz

Creator:

Թադևոսյան, Զոյա ; Հայրապետյան, Ալբերտ

Subject:

Տնտեսագիտություն

Uncontrolled Keywords:

համայնքային զարգացում ; սոցիալ-տնտեսական իրավիճակ ; տնտեսական ներուժ

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

«Տնտեսագետ» հրատ․

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 49-73

Language:

հy ; ru ; en

General note:

Նյութը վերցված է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կայքից։