Object structure

Publication Details:

«Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսն ընդգրկված է դոկտորական ատենախոսությունների արդյունքների տպագրման համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցանկում:

Journal or Publication Title:

Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի=Вестник Армянского государственного экономического университета=Messenger of Armenian State University of Economics

Date of publication:

2020

Number:

2

ISSN:

1829-0280

Additional Information:

Muradyan Hrayr, Мурадян Грайр

Title:

ՀՀ բանկային համակարգում կենտրոնացվածության և մրցակցության գնահատումը Լինդայի hամաթվի միջոցով

Other title:

Оценка концентрации и конкуренции в банковской системе Армении с помощью индекса Линд ; Evaluation of Concentration and Competition in the Banking System of Armenia Using the Linda Index

Creator:

Մուրադյան, Հրայր

Subject:

Ֆինանսներ

Uncontrolled Keywords:

Լինդայի համաթիվ ; կենտրոնացվածություն ; մրցակցություն

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

«Տնտեսագետ» հրատ․

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 24-36

Other physical description:

աղս․

Language:

հy ; ru ; en

General note:

Նյութը վերցված է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կայքից։