Object structure

Journal or Publication Title:

«Ամբերդ» տեղեկագիր="Ambert" bulletin= "Амберт" бюллетень

Date of publication:

2021

Number:

1 (8)

ISSN:

2579-2989

Additional Information:

Джугурян Армен, Tshuguryan Armen

Title:

Հետպատերազմյան տնտեսությունում ներդրումային ինտրիգը

Other title:

Инвестиционная интрига в послевоенной экономике ; Investment Intrigue in the Post-War Economy

Creator:

Ճուղուրյան, Արմեն

Subject:

Տնտեսագիտություն

Uncontrolled Keywords:

օտարերկրյա ներդրումներ ; պետական պարտք ; ներդրումային վակուում ; պարտատոմսերի հասցեագրված թողարկում

Abstract:

Թավշյա հեղափոխությունից հետո ՀՀ հանրությունը մեծ սպասումներ էր ձևավորել տնտեսության վերաբերյալ՝ ակնկալելով ներդրումային «բում»: Սակայն, տեղի ունեցավ ճիշտ հակառակը, և արձանագրվեցին հանրապետությունից կապիտալի արտահոսքի, երկրի ներդրումային գրավչության անկման, օտարերկրյա ներդրումների կրճատման և այլ համանման երևույթներ: Ավելին, հետպատերազմյան տնտեսությունում ներդրումային գրավչության անկման ռիսկերն էլ ավելի ակնառու դարձան, և առաջիկայում ՀՀ կառավարության խնդիրն է լինելու հնարավորինս զսպել դրանք՝ կիրառելով ներդրումները խթանող նոր գործիքներ: Հոդվածում քննարկվում են ՀՀ-ում հետպատերազմյան ներդրումային քաղաքականության հիմնախնդրի լուծումները, երբ մի կողմից երկիրը կարիք է զգալու ներդրումային հոսքերի ներգրավման, իսկ մյուս կողմից փորձելու է պաշտպանվել «ոչ բարյացակամ» ներդրումների ընդունման գայթակղությունից, որոնք տնտեսական անվտանգության թուլացման ռիսկեր են ձևավորելու:
В последние два года много говорилось об ожидаемом инвестиционном буме в экономике Армении. Однако произошло прямо противоположное: был зафиксирован отток капитала, снижение инвестиционной привлекательности страны, сокращение иностранных инвестиций. Риски снижения инвестиционной привлекательности в послевоенной экономике станут еще более очевидными. В статье обсуждаются решения проблемы послевоенной инвестиционной политики в Армении, когда, с одной стороны, стране потребуется поддерживать приток инвестиций, а с другой стороны, она попытается обезопасить себя от соблазна принять «токсичные инвестиции», которые ослабят риски экономической безопасности.
Much has been said in the past two years about the expected investment boom in the Armenian economy. However, the opposite happened: the economy witnessed capital outflow, a decrease in the country's investment attractiveness and a decrease in foreign investment. The risks of investment attractiveness decrease in the post-war economy will become even more obvious. The paper discusses solutions to the problem of post-war investment policy in Armenia, when, on the one hand, the country will need to maintain an inflow of investments, and on the other hand, it will try to protect itself from the temptation to accept “toxic investments” that will lead to the risks of economic security decline.

Publisher:

ՀՊՏՀ «Տնտեսագետ» հրատ․

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 34-38

General note:

Նյութը վերցված է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կայքից։