Object structure

Journal or Publication Title:

«Ամբերդ» տեղեկագիր="Ambert" bulletin= "Амберт" бюллетень

Date of publication:

2021

Number:

1 (8)

ISSN:

2579-2989

Additional Information:

Саакян Сасун, Sahakyan Sasun

Title:

Մարքեթինգային քայլերի արձագանքը համավարակին

Other title:

Реакция маркетинговых ходов на пандемию ; Reaction of Marketing Steps to Pandemic

Creator:

Սահակյան, Սասուն

Subject:

Տնտեսագիտություն

Uncontrolled Keywords:

մարքեթինգ ; ապրանքանիշ ; թվայնացում ; միտումների կանխատեսում ; համավարակային ճգնաժամ

Abstract:

Մարքեթինգը, որպես բիզնեսի և հաճախորդների միջև կապող օղակ, կարևորագույն դեր է խաղալու տնտեսության վերականգնման գործընթացում՝ համավարակային ճգնաժամից հետո: Ապրանքանիշներ (բրենդներ) տնօրինողները գիտակցում են, որ, մարքեթինգի առումով, պատասխան գործողությունները պետք է համարժեք լինեն զարգացող անկայուն իրադրությանը ։ Համավարակային իրականությունը դեռ շարունակվում է, և, ապագայի վերաբերյալ անորոշությունը հաշվի առնելով, կազմակերպությունները շարունակում են իրականացնել ճգնաժամի հետևանքները հաղթահարելուն ուղղված գործողություններ, ինչպես նաև իրավիճակին օպերատիվ կերպով արձագանքելու համար՝ վերանայում իրենց մարքեթինգային ռազմավարական նպատակներն ու գերակայությունները: Տիրող համընդհանուր դժվարին իրավիճակում շուկայագետները (մարքեթոլոգները) կարևորում են օպերատիվ քայլերի մշակումն ու կատարումը, այդ թվում՝ շեշտադրելով սպառողների նկատմամբ հոգատարության ցուցաբերման ու նրանց օգնելու պատրաստակամության անհրաժեշտությունը, ինչը կխթանի ապրանքանիշի հանդեպ վստահության մակարդակի բարձրացումը։ Հոդվածում դիտարկվել են ապրանքանիշների՝ արդեն իսկ իրականացրած մարքեթինգային գործողությունները, անդրադարձ է կատարվել ապագայում սպասվող մարտահրավերներին դիմակայելու նախընտրելի ռազմավարական ուղղություններին։
Маркетинг как связующее звено между бизнесом и покупателями будет играть ключевую роль в восстановлении экономики после пандемического кризиса. Руководители брендов понимают, что маркетинговые реакции должны быть соизмеримы с растущей нестабильной ситуацией. Пандемия все еще продолжается, и учитывая неопределенность будущего, организации продолжают действия по преодолению последствий кризиса, а также для оперативного реагирования на ситуацию вынуждают брендов пересматривать свои маркетинговые стратегические цели и приоритеты. В текущей сложной ситуации для маркетологов по-прежнему первостепенное значение имеет разработка и реализация оперативных шагов, в том числе необходимость проявления заботы о потребителях и желание помочь, что будет стимулировать уровень доверия к бренду. В статье обсуждаются уже осуществленные маркетинговые мероприятия брендов, а также затрагиваются предпочтительные стратегические направления противостояния ожидаемым в будущем вызовам.
Marketing, as a link between business and buyers, will play a key role in the establishment of economies after the pandemic crisis. Managers of brands understand that marketing reactions should be measured by an increasing volatility. The pandemic is still going on, and taking into consideration the uncertainty about the future, the activities of the companies after the post-crisis effects are still continuing, which will lead to the development of their own goals and strategies. Taking into account the complex state of affairs, the development and realization of situational actions, care of consumers and the desire to help them should be of utmost importance for marketers. All these actions will surely boost brand loyaltyThe paper discusses marketing companies, well-known brands, and also the strategic directions to solve the problems facing them in the future.

Publisher:

ՀՊՏՀ «Տնտեսագետ» հրատ․

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 11-20

General note:

Նյութը վերցված է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կայքից։