Object structure

Journal or Publication Title:

Ընտիր յերկեր

Title:

Պատերազմ յեվ խաղաղություն. Վեպ չորս հատորից, Յերկրորդ

Creator:

Տոլստոյ, Լեվ

Contributor(s):

Թարգմ.՝ Ստ. Զորյան

Subject:

Ռուս գրականություն

Place of publishing:

Յերեվան
Մոսկվա

Publisher:

Պետհրատ

Date of publication:

1936

Type:

Գիրք

Format:

pdf

Extent:

439 էջ

Call number:

AII/25805 ; AII/37778

Language:

hy

Series statement:

Ռուս կլասիկներ

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան