Object structure

Journal or Publication Title:

Աստղաֆիզիկա =Астрофизика =Astrophysics

Date of publication:

1979

Volume:

vol. 15

Number:

№ 1

Additional Information:

"ԱՍՏՂԱՖԻԶԻԿԱ"-ն գիտական հանդես է, որը հրատարակում է Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիան։ Հանդեսը տպագրում է ինքնատիպ հոդվածներ աստղերի ֆիզիկայի, միգամածությունների և միջաստղային միջավայրի ֆիզիկայի, աստղաբաշխության և արտագալակտիկական աստղագիտության, ինչպես նաև աստղաֆիզիկային սահմանակից բնագավառների գծով։ Հանդեսը նախատեսված է գիտական աշխատակիցների, ասպիրանտների և բարձր կուրսերի ուսանողների համար։

Title:

О происхождении избытка тяжелых элементов в звездах поздних спектральных классов

Other title:

On the origin of excess of heavy elements in late-type stars.

Creator:

Ю. К. Мелик-Алавердян

Subject:

Astrophysics ; Science ; Stars

Uncontrolled Keywords:

Melik-Alaverdian Yu. K.

Coverage:

129-134

Publisher:

ՀՍՍՀ ԳԱ

Date created:

1979-02-26

Type:

article

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան