Object structure

Journal or Publication Title:

Математические вопросы кибернетики и вычислительной техники=Կիբեռնետիկայի և հաշվողական տեխնիկայի մաթեմատիկական հարցեր=Mathematical problems of computer science

Date of publication:

2019

Volume:

51

ISSN:

2579-2784

Title:

Computer Science in Transcaucasia and Baltic States: a Comparative Bibliometric Analysis

Other title:

Համակարգչային գիտությունները Անդրկովկասում և Բալթյան երկրներում. համեմատական գիտաչափական վերլուծություն; Компьютерные науки в Закавказье и странах Балтии: сравнительный наукометрический анализ

Creator:

Shushanik A. Sargsyan ; Edita G. Gzoyan

Subject:

Electronic computers; Computer science ; Mathematics

Uncontrolled Keywords:

Սարգսյան Շուշանիկ Ա. ; Գզոյան Էդիտա Գ. ; Саргсян Шушаник А. ; Гзоян Эдита Г. ; computer science ; transcaucasia ; baltic states ; web of science

Coverage:

108-118

Abstract:

Հիմնվելով Web of Science, InCites մատենագիտական շտեմարանի վրա` հոդվածը վերլուծում է համակարգչային գիտությունների ոլորտում Անդրկովկասի և Բալթյան պետությունների հրապարակումների, այդ հրապարակումների ստացած հղումների թիվը, ինչպես նաև համակարգչային գիտությունների բնագավառում ուսումնասիրվող երկրների միջազգային համագործակցությունը: Основываясь на библиометрические базы данных Web of Science, InCites, статья анализирует число публикаций и цитирований на эти публикации в сфере компьютерных наук в странах Закавказья и Балтии, а также международное сотрудничество вышеуказанных стран в сфере компьютерных наук.

Publisher:

НАН РА

Date created:

2019-06-05

Type:

Article

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան