Object structure

Publication Details:

Հայաստանի կենսաբանական հանդեսը լույս է տեսնում 1948 թվականից տարին 4 անգամ։ 1948-1959թթ․ ամսագիրը կոչվել է «Տեղեկագիր բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտությունների», 1960-1965թթ․ վերանվանվել է «Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների», իսկ 1966թ-ից առ այսօր՝ կոչվում է «Հայաստանի կենսաբանական հանդես»։

Journal or Publication Title:

Հայաստանի կենսաբանական հանդես =Biological Journal of Armenia

Date of publication:

2017

Volume:

69

Number:

1

ISSN:

0366-5119

Official URL:


Title:

Представленность редких эндемичных видов растений Армении в гербарии Института ботаники НАН РА (ERE). Часть III. Информация по отдельным видам (сем. Brassicaceae – Colchicaceae)

Other title:

Հազվագյուտ էնդեմիկ բուսատեսակների ներկայացվածությունը ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի հերբարիումում (ERE). Մաս III. Տվյալներ առանձին տեսակների վերաբերյալ (Brassicaceae – Colchicaceae ընտ.); Representativeness of rare endemic plant species in the herbarium of the Institute of Botany NAS RA (ERE). Part II. Information on some species (fam. Brassicaceae – Colchicaceae)

Creator:

А. М. Айрапетян ; Г. М. Файвуш ; А. Г. Мурадян

Contributor(s):

Պատ․ խմբ․՝ Մ․ Գ․ Թումանյան (1948) ; Գ․ Հ․ Բաբաջանյան (1949-1954) ; Հ․ Գ․ Բատիկյան (1954-1977) ; Է․ Ս․ Գևորգյան (2008-2023) ; Ա․ Ա․ Առաքելյան (2023-)

Subject:

Biology ; Botany

Uncontrolled Keywords:

Հայրապետյան Ա. Մ. ; Ֆայվուշ Գ. Մ. ; Մուրադյան Ա. Գ. ; Hayrapetyan A. M. ; Fayvush G. M. ; Muradyan A. G. ; эндемик ; Красная книга растений Армении ; Brassicaceae ; Caryophyllaceae ; Colchicaceae

Coverage:

90-95

Abstract:

Настоящая статья является третьей из серии статей, посвященных изучению представленности редких эндемичных, включенных в Красную книгу растений Армении (Tama-nyan & al., 2010) видов в гербарии Института ботаники НАН РА (ERE). В данной статье представлена характеристика эндемичных видов растений, относящихся к семействам Brassicaceae, Caryophyl-laceae, Colchicaceae. Ներկայացված հոդվածը ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի հերբարիումում (ERE) Հայաստանի բույսերի Կարմիր գրքում (Tamanyan & al., 2010) թվարկված էնդեմիկ տեսակների ներկայացվածության ուսումնասիրմանը նվիրված հոդվածների շարքիցó երրորդն է։ Ներկա հոդվածում մանրամասն բնութագրվում են Brassicaceae, Caryophyllaceae, Colchicaceae ընտանիքներին պատկանող առանձին տեսակները։ The article is the third in the series of articles devoted to investigation of representation of endemic species included in the Red Data Book of plants of Armenia (Tamanyan & al., 2010) taxa deposited in the Herbarium of the Institute of Botany NAS RA.

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ հրատ.

Date created:

2017-03-15

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Call number:

АЖ/407

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան