Object structure

Publication Details:

Հայաստանի կենսաբանական հանդեսը լույս է տեսնում 1948 թվականից տարին 4 անգամ։ 1948-1959թթ․ ամսագիրը կոչվել է «Տեղեկագիր բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտությունների», 1960-1965թթ․ վերանվանվել է «Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների», իսկ 1966թ-ից առ այսօր՝ կոչվում է «Հայաստանի կենսաբանական հանդես»։

Journal or Publication Title:

Հայաստանի կենսաբանական հանդես =Biological Journal of Armenia

Date of publication:

1992

Volume:

45

Number:

1

ISSN:

0366-5119

Official URL:


Title:

Водорастворимый клей ВК-1 как средство для уничтожения зимующих яиц красного плодового клеща (metatetranychus ulmi)

Other title:

ВК-1 ջրալուծելի սոսինձը որպես պտղատու այգու կարմիր տզի (Metatetranychus ulmi) ձմեռող ձվերի ոչնչացման միջոց / Է. Ս. Հարությունյան, Ն. Բ. Թափաքալյան, Մ. Խ. Շահնազարյան։ Water-soluble ВК-1 glue as a means for the destruction of the hibernating eggs of the red garden tick(Metatetranychus ulmi)/ E. S. Haroutunian, N. B. Tavakalian, M. Kh. Shahnazarian.

Creator:

Э. С. Арутюнян ; Н. Б. Тавакалян ; М. Х. Шахназарян

Contributor(s):

Պատ․ խմբ․՝ Մ․ Գ․ Թումանյան (1948) ; Գ․ Հ․ Բաբաջանյան (1949-1954) ; Հ․ Գ․ Բատիկյան (1954-1977) ; Է․ Ս․ Գևորգյան (2008-2023) ; Ա․ Ա․ Առաքելյան (2023-)

Subject:

Biology ; Zoology

Uncontrolled Keywords:

Защита растений - клещ красный плодовый - клей водорастворимый (ВК-1)

Coverage:

66-70

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

Հայաստանի գիտությունների ակադեմիա

Date created:

1992-06-20

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Call number:

АЖ/407

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան