Object structure

Publication Details:

Հայաստանի կենսաբանական հանդեսը լույս է տեսնում 1948 թվականից տարին 4 անգամ։ 1948-1959թթ․ ամսագիրը կոչվել է «Տեղեկագիր բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտությունների», 1960-1965թթ․ վերանվանվել է «Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների», իսկ 1966թ-ից առ այսօր՝ կոչվում է «Հայաստանի կենսաբանական հանդես»։

Journal or Publication Title:

Հայաստանի կենսաբանական հանդես =Biological Journal of Armenia

Date of publication:

1992

Volume:

45

Number:

1

ISSN:

0366-5119

Official URL:


Title:

Антикластогенный эффект у больных периодической болезнью. 1. Сравнительное изучение действия кластогенов и антикластогенов

Other title:

Հակակլաստոգեն ազդեցությունը պարբերական հիվանդությամբ հիվանդների մոտ. 1.Կլաստոգենների և հակակլոաստոգենների ազդեցության համեմատական ուսումնասիրումը / Ռ. Մ. Հարությունյան, Տ. Ֆ. Սարգսյան, Ա. Ս. Մեժլումյան, Ս. Ա. Փաժինյան։ Anticlastogenic effect in patients with periodic illness. 1.Comparative study of clastogen and anticlastogen influence / R. M. Haroutunian, T. F. Sarkisian, A. S. Mezhlumian, S. A. Pashinian.

Creator:

Л. В. Арутюнян ; Т. Ф. Саркисян ; А. С. Межлумян ; С. А. Пашинян

Contributor(s):

Պատ․ խմբ․՝ Մ․ Գ․ Թումանյան (1948) ; Գ․ Հ․ Բաբաջանյան (1949-1954) ; Հ․ Գ․ Բատիկյան (1954-1977) ; Է․ Ս․ Գևորգյան (2008-2023) ; Ա․ Ա․ Առաքելյան (2023-)

Subject:

Biology ; Genetics

Uncontrolled Keywords:

Антикластогены - кластогены - хромосомные аберрации - периодическая болезнь

Coverage:

24-27

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

Հայաստանի գիտությունների ակադեմիա

Date created:

1992-06-20

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Call number:

АЖ/407

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան