Object structure

Publication Details:

Հայաստանի կենսաբանական հանդեսը լույս է տեսնում 1948 թվականից տարին 4 անգամ։ 1948-1959թթ․ ամսագիրը կոչվել է «Տեղեկագիր բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտությունների», 1960-1965թթ․ վերանվանվել է «Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների», իսկ 1966թ-ից առ այսօր՝ կոչվում է «Հայաստանի կենսաբանական հանդես»։

Journal or Publication Title:

Հայաստանի կենսաբանական հանդես =Biological Journal of Armenia

Date of publication:

1991

Volume:

44

Number:

1

ISSN:

0366-5119

Official URL:


Title:

Sphaerophysa (Fabaceae) - Новый род для флоры Армении

Other title:

Sphaerophysa (Fabaceae) նոր ցեղ Հայաստանի ֆլորայի համար / Մ. Վ. Զաքարյան, Գ. Մ. Ֆայվուշ։ Sphaerophysa (Fabaceae) - the new genus for the flora of Armenia / M. V. Zakarian, G. M. Fayvush.

Creator:

М. В. Захарян ; Г. М. Файвуш

Contributor(s):

Պատ․ խմբ․՝ Մ․ Գ․ Թումանյան (1948) ; Գ․ Հ․ Բաբաջանյան (1949-1954) ; Հ․ Գ․ Բատիկյան (1954-1977) ; Է․ Ս․ Գևորգյան (2008-2023) ; Ա․ Ա․ Առաքելյան (2023-)

Subject:

Biology ; Botany

Uncontrolled Keywords:

Флора Армении - новый род Sphaerophysa (Fabaceae)։

Coverage:

53-54

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

Հայաստանի գիտությունների ակադեմիա

Date created:

1991-03-15

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Call number:

АЖ/407

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան