Object structure

Publication Details:

Հայաստանի կենսաբանական հանդեսը լույս է տեսնում 1948 թվականից տարին 4 անգամ։ 1948-1959թթ․ ամսագիրը կոչվել է «Տեղեկագիր բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտությունների», 1960-1965թթ․ վերանվանվել է «Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների», իսկ 1966թ-ից առ այսօր՝ կոչվում է «Հայաստանի կենսաբանական հանդես»։

Journal or Publication Title:

Հայաստանի կենսաբանական հանդես =Biological Journal of Armenia

Date of publication:

1991

Volume:

44

Number:

1

ISSN:

0366-5119

Official URL:


Title:

О корреляции между интенсивностью фотосинтеза и активностью цитокининов у представителей различных жизненных форм растений.

Other title:

Բույսերի տարբեր կենսաձևերի ներկայացուցիչների ֆոտոսինթեզի ինտենսիվության և ցիտոկլինինների ակտիվության միջև եղած համահարաբերակցության մասին / Վ. Հ. Ղազարյան, Գ. Վ. Միխայելյան։ On the correlation between the intensive photosynthesis and activity of cytokinins in specimen of different vital forms of plants / V. H. Ghazarian, G. V. Mikhaelian.

Creator:

В. О. Казарян ; Г. В. Михаелян

Contributor(s):

Պատ․ խմբ․՝ Մ․ Գ․ Թումանյան (1948) ; Գ․ Հ․ Բաբաջանյան (1949-1954) ; Հ․ Գ․ Բատիկյան (1954-1977) ; Է․ Ս․ Գևորգյան (2008-2023) ; Ա․ Ա․ Առաքելյան (2023-)

Subject:

Biology ; Botany

Uncontrolled Keywords:

Цитокинины - интенсивность фотосинтеза - хлорофилл.

Coverage:

3-7

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

Հայաստանի գիտությունների ակադեմիա

Date created:

1991-03-15

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Call number:

АЖ/407

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան