Object structure

Title:

Հայերեն յուրահատուկ բառեր Թուրքիայի համշենցիների խոսվածքում

Other title:

Самобытные армянские слова в говоре амшенцев Турции; Distinctive Armenian Words in the Dialect of Turkey s Hamshentsi

Creator:

Վարդանյան, Սերգեյ

Subject:

Philology. Linguistics

Uncontrolled Keywords:

Համշենի բարբառ ; մահմեդական համշենցիներ ; Թուրքիա, Խոփա

Coverage:

491-502

Abstract:

Թուրքիայի Արդվինի նահանգի Խոփայի և Բորչքայի գավառների 20-ից ավելի գյուղերում բնակվող մահմեդական համշենցիները խոսում են հայերենի Համշենի բարբառի Խոփայի խոսվածքով: Հոդվածում քննարկվում է 9 բառ` ««սիյօղ», «փէթաձաքլար», «քէդալբօչիգ», «թուսթէրչիչ», «գարմէգուցք», «բօչքէլօխ», «լաթգախ», «փօղօց» և «ձիափ», որոնք այդ ձևով և այդ իմաստով այլ բարբառներում չեն հանդիպում: Հեղինակն անդրադառնում է նաև Ռիզեի նահանգի թուրքախոս դարձած համշենցիների լեզվում պահպանված որոշ հայերեն բառերի: Амшенцы-мусульмане, проживающие в более чем 20-и деревнях уездов Хопа и Борчка Ардвинской провинции Турции, говорят на армянском, используя хопский говор амшенского диалекта. В статье представляются 9 слов: «սիյօղ» (сийох), «փէթաձաքլար» (петадзаклар), «քէդալբօչիգ» (кедалбочиг), «թուսթէրչիչ» (тустерчич), «գարմէգուցք» (гармэгуцк), «բօչքէլօխ» (бочкелох), «լաթգախ» (латгах), «փօղօց» (похоц) и «ձիափ» (дзиап), которые не встречаются в других диалектах в этой форме и с этим смыслом. Автор ссылается также на некоторые армянские слова, сохраненные в языке туркоговорящих амшенцев провинции Ризе The Muslim Hamshentsi, which make up the population of more than twenty villages in the Hopa and Borchka districts of the Turkish province of Ardvin, speak the Armenian language predominantly in the Hopa variety of the Hamshen dialect. The article presents 9 additional words which do not appear in other dialects in that form or with that meaning. These additional words are the following: “սիյօղ” (siyogh), “փէթաձաքլար” (petadzaqlar), “քէդալբօչիգ” (qedalbochig), “թուսթէրչիչ” (tusterchich), “գարմէգուցք” (garmegutsk), “բօչքէլօխ” (bochqelokh), “լաթգախ” (latgakh), “փօղօց” (poghots) and “ձիափ” (dziap). The author further discusses several Armenian words preserved in the lexicon of the Turkish-speaking Hamshentsi from the province of Rize.

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ

Type:

Հոդված

Format:

pdf

General note:

Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում

Journal or Publication Title:

Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ = Proceedings of the Institute of Archaeology and Ethnography

Date of publication:

2018

Volume:

1

Additional Information:

Варданян Сергей, Vardanyan Sergey

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան