Object structure

Title:

Բանահյուսական և ազգագրական նյութերի կենցաղավարումը Արարատի մարզի Վեդու տարածաշրջանում

Other title:

Бытование фольклорных и этнографических материалов в Ведийском районе; Folklore and Ethnographic Materials in the Vedi Region

Creator:

Վարդանյան, Սվետլանա ; Մարգարյան, Հասմիկ

Subject:

Literature

Uncontrolled Keywords:

Էթնիկ կազմ ; մշակույթ ; Արարատի մարզ

Coverage:

484-490

Abstract:

Հոդվածը նվիրված է Արարատի մարզի Վեդու տարածաշրջանում կատարված գործուղումերի արդյունքների վերհանմանը: Մեր նպատակներից առաջնայինը տեղավայրի էթնիկ կազմի, հոգևոր մշակութային արժեքների վերաբերյալ աղբյուրագիտական կարևորություն ներկայացնող նյութերի ձեռքբերումն ու բացահայտումն էր: Статья посвящена результатам фольклорных и этнографических исследований, проведенных в Ведийском районе. Первостепенной задачей наших исследований было выявление этнического состава, духовно-культурных ценностей данного региона. The aim of the article is to present the results of the scientific mission carried out in the Ararat region. One of the primary goals of our mission was to discover and document the important material sources related to the ethnic composition and the spiritual culture values of the region.

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ

Type:

Հոդված

Format:

pdf

General note:

Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում

Journal or Publication Title:

Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ = Proceedings of the Institute of Archaeology and Ethnography

Date of publication:

2018

Volume:

1

Additional Information:

Варданян Светлана, Маргарян Асмик, Vardanyan Svetlana, Margaryan Hasmik

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան