Object structure

Title:

Հեքիաթասացությունը մեր օրերում

Other title:

Повествование сказок в наши дни; Fairy Tale Narration Today

Creator:

Վարդանյան, Նվարդ

Subject:

Folklore ; Literature

Uncontrolled Keywords:

արդի բանասացություն ; ժողովրդական հեքիաթներ ; մերօրյա հայ հեքիաթասացներ

Coverage:

458-469

Abstract:

Բանագիտական ժամանակակից հետազոտությունները փաստում են ողջ աշխարհում ավանդական բանասացության աստիճանական մարումը: Սակավաթիվ վայրերում, ուր այն դեռ կենդանի է, արդեն հանդես է գալիս որոշակի ժամանակակից յուրահատկություններով (Ճապոնիա, Հնդկաստան): Որոշ երկրներում (Գերմանիա, Անգլիա, ԱՄՆ) բանագետները փորձում են վերածնունդ տալ այս գեղեցիկ ավանդությանը. ի հայտ են գալիս վերածնված բանասացներ, կազմակերպվում են բանասացության փառատոններ և այլն: В наши дни народное повествование постепенно исчезает не только в Армении, но и во всем мире. Фольклористы разных стран в своих исследованиях подтверждают исчезновение традиционного фольклорного повествования. Традиционные фольклорные сюжеты пока живы в очень немногих странах (Япония, Индия). В некоторых местах (Германия, Англия, США) фольклористы пытаются возродить эту красивую традицию, появляются возродившиеся сказители, организуются фестивали повествования фольклора и т. д. Nowadays, folklore storytelling gradually decreases not just in Armenia, but in the whole world. Folklorists in various countries document the death of traditional folklore storytelling in their studies. Traditional folklore plots are still alive in very few countries (Japan, India). In some places (Germany, England, USA), the folklorists are trying to resurrect this beautiful tradition, new narrators appear, folklore storytelling festivals are organized, etc.

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ

Type:

Հոդված

Format:

pdf

General note:

Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում

Journal or Publication Title:

Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ = Proceedings of the Institute of Archaeology and Ethnography

Date of publication:

2018

Volume:

1

Additional Information:

Варданян Нвард, Vardanyan Nvard

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան