Object structure

Title:

Երկու եկեղեցի, երկու համայնք. նորակառույց եկեղեցիների կրոնա-սոցիալական համատեքստը

Other title:

Две церкви, две общины: социально-религиозный контекст новопостроенных церквей; Two Churches, Two Communities: Social and Religious Context of Newly Built Churches

Creator:

Անտոնյան, Յուլիա

Subject:

Religion

Uncontrolled Keywords:

եկեղեցի ; համայնք ; հիսունականներ ; կրոնականություն

Coverage:

328-339

Abstract:

Հոդվածում ուսումասիրվում են Հայաստանում ժամանակակից եկեղեցաշինական գործընթացների մարդաբանությանը վերաբերող որոշ խնդիրներ: В статье исследуются некоторые вопросы антропологии современного церковного строительства в Армении. The article examines some questions of the anthropology of contemporary church construction in Armenia.

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ

Type:

Հոդված

Format:

pdf

General note:

Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում

Journal or Publication Title:

Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ = Proceedings of the Institute of Archaeology and Ethnography

Date of publication:

2018

Volume:

1

Additional Information:

Антонян Юлия, Antonyan Yulia

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան