Object structure

Title:

Սամցխե-Ջավախքի հայ կաթոլիկ համայնքը (պատմազգագրական ուսումնասիրության փորձ)

Other title:

Армяно-католическая община Самцхе-Джавахка (попытка историко-этнографического исследования); Armenian-Catholic Community of Samtskhe-Javakhk (An Attempt of Historic-Ethnographic Research)

Remainder of title:

Գրիգորյան, Սոսե

Subject:

Manners and customs

Uncontrolled Keywords:

կաթոլիկ ; համայնք ; Սամցխե-Ջավախք ; միաբանություն

Coverage:

279-289

Abstract:

Կիլիկյան Հայաստանի ժամանակաշրջանից Հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցին հայությանն ուղղված իր ռազմաքաղաքական աջակցության խոստումերով ձեռնարկում է ծավալուն միսիոներական գործունեություն, ինչի արդյունքում Պատմական Հայաստանի բնակչության մի մասը, խուսափելով բռնություններից ու բռնի իսլամացումից, ընդունում է կաթոլիկություն` ակնկալելով Հռոմի Պապի աջակցությունը: Միսիոներությունն արևմտահայոց մեջ սկսվում է Կոստանդնուպոլսի անկումից հետո, իսկ առաջին կաթոլիկ կենտրոնը հիմն­վում է 15-րդ դ. Վասպուրականի Արտազ գավառում: Со времен Киликийской Армении Римско-католическая церковь, обещая военно-политическую поддержку, осуществляла обширную миссионерскую деятельность, в результате чего историческая часть населения Армении, избегая насилия и насильственной исламизации, приняла католицизм, ожидая помощи Папы Римского. В Западной Армении миссионерская деятельность начинается после падения Константинополя, а первый католический центр был основан в 15-м веке в провинции Васпуракан в Артазе. Since the period of Cilician Armenia, the Roman Catholic Church, under the promises of political and military support, began extensive missionary activities. As a result, in the territories of Historic Armenia, a large segment of the population, avoiding violence and forced Islamization, accepted Catholicism expecting the assistance of the Pope of Rome. Western missionary activities started after the decline of Constantinople, but the first Catholic center was built in the 15th century in the province Artaz of Vaspouragan.

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ

Type:

Հոդված

Format:

pdf

General note:

Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում

Journal or Publication Title:

Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ = Proceedings of the Institute of Archaeology and Ethnography

Date of publication:

2018

Volume:

1

Additional Information:

Григорян Сосе, Grigoryan Sose

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան