Object structure

Journal or Publication Title:

ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ= Ширакский центр арменоведческих исследований НАН РА. Научные труды = Shirak Centre of Armenological Studies of NAS RA․ Scientific works

Date of publication:

2019

Volume:

22

Number:

1-2

ISSN:

1829-4316

Title:

Ցեղասպանությանը զուգահեռ իրականացված Հայերի զանգվածային ունեզրկման քաղաքականության երիտթուրքական վարչակարգի «օրենսդրական» մեխանիզմները

Other title:

«Законодательные» механизмы экспроприации имущества армян, осуществленной младотурецким режимом параллельно с политикой геноцида; "Legislative" Mechanisms of Expropriation of Armenian’s Property Carried Out by Young Turks Regime in Parallel With Policy of Genocide

Creator:

Արմեն Մարուքյան

Subject:

History ; Armenian Genocide (1915)

Uncontrolled Keywords:

Марукян А. Ц. ; Marukyan A. C. ; Հայոց ցեղասպանություն ; Օսմանյան կայսրություն ; Արևմտյան Հայաստան ; երիտթուրքական կառավարություն ; «Տեղահանության մասին» ժամանակավոր օրենք ; «Լքյալ գույքի մասին» օրենք ; «Լքյալ գույքի» հանձնաժողովներ ; հայերի զանգվածային ունեզրկում ; անշարժ և շարժական գույք ; մահմեդական վերաբնակիչներ

Coverage:

138-148

Abstract:

Հայոց ցեղասպանության տարիներին թուրքական իշխանությունները հայ բնակչության բնաջնջման հետ մեկտեղ զանգվածաբար բռնագրավում էին վերջինիս անշարժ գույքը և ունեցվածքը: Հայերի ունեզրկման այդ քաղաքականություն առանձնահատկությունն այն է, որ թուրքական պետության կողմից ընդունվում էին մի շարք օրենքներ, որոնցով փորձ էր կատարվում օրինական տեսք հաղորդել այդ ապօրինի գործողություններին: Особенностью экспроприации имущества армян турецким государством в годы Геноцида армян являлось принятие целой серии законов, при помощи которых власти пытались придать законный вид своим незаконным действиям. One of the aspects of the problem of Armenian property's expropriation by the Turkish state during the Armenian Genocide were the laws passed by it to try to legitimate this illegal action.

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ

Date created:

2019-09-10

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան