Object structure

Journal or Publication Title:

ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ= Ширакский центр арменоведческих исследований НАН РА. Научные труды = Shirak Centre of Armenological Studies of NAS RA․ Scientific works

Date of publication:

2018

Volume:

21

ISSN:

1829-4316

Title:

Проект границ, отделяющих Армению от Грузии и Азербайджана, подготовленный генералом Габриэлом Корганяном (1918 июнь)

Other title:

Գեներալ Գաբրիել Ղորղանյանի կազմած նախագիծը Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի սահմանագծման վերաբերյալ (1918թ. հունիս); General Gabriel Ghorghanian's Project of Administrative Borders between Armenia, Georgia and Azerbaijan (1918, June )

Creator:

Гайк Майтесян

Subject:

History

Uncontrolled Keywords:

Մահտեսյան Հայկ ; Mahtesyan Hayk

Coverage:

189-194

Abstract:

ՀՀ հռչակումից հետո անդրկովկասյան հանրապետությունների միջև սահմանների հարցը պետք է քննարկվեր Կոստանդնուպոլսում կայանալիք խորհրդաժողովում: Այդ օրերին Ադրբեջանը և Վրաստանը համատեղ ջանքերով գործում էին հայկական պատվիրակության դեմ՝ օգտագործելով իրենց արտոնյալ դրությունը: Հայկական պատվիրակությունը թուրքական կառավարությանն ու մասնակից երկրների դեսպաններին ներկայացնում է Անդրկովկասի վարչական սահմանների բաժանման ծրագիր՝ հիմնավորված քարտեզներով, վիճակագրական տվյալներով՝ կազմված գեներալ Գաբրիել Ղորղանյանի կողմից:

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ

Date created:

2018-11-15

Type:

Статья

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան