Object structure

Journal or Publication Title:

ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ= Ширакский центр арменоведческих исследований НАН РА. Научные труды = Shirak Centre of Armenological Studies of NAS RA․ Scientific works

Date of publication:

2016

Volume:

19

ISSN:

1829-4316

Additional Information:

click here to follow the link

Title:

XX դարի գերմանացի ճանապարհորդների բնագիտական և մշակութաբանական ուսումնասիրությունները Շիրակում

Other title:

Естественнонаучные и культурологические исследования немецких путешественников XIX века в Шираке; German Travelers' Scientific and Cultural Studies in Shirak Region in XIX Century

Creator:

Հայկ Մելիք-Ադամյան

Subject:

Geography; Anthropology; Recreation ; Culture and Cultural Processes

Uncontrolled Keywords:

Мелик-Адамян Г. ; Melik-Adamyan H.

Coverage:

129-135

Abstract:

Для исторической области Ширак, среди работ немецких путешественников-естествоиспытателей первоочередное значение имеют исследования академика, “отца” геологии Кавказа Германа Абиха (1806-1886), профессора Берлинского университета, ботаника и врача Карла Коха (1809-1879), профессора Мюнхенского университета, географа и этнографа Морица Вагнера (1813- 1887), директора Кавказского музея, зоолога и ботаника Густава Радде (1831-1903). Кроме естественно-научных исследований, они оставили также интересные культурологические сведения, например, об архитектуре Гюмри и средневековой армянской столице Ани. Из немецких путешественников XIX века необходимо отметить также врача и дипломатического посланника Фрейгана и художника Кестнера.

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ հրատ.

Date created:

2016-11-10

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան