Object structure

Journal or Publication Title:

ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ= Ширакский центр арменоведческих исследований НАН РА. Научные труды = Shirak Centre of Armenological Studies of NAS RA․ Scientific works

Date of publication:

2016

Volume:

19

ISSN:

1829-4316

Additional Information:

click here to follow the link

Title:

Армяне в боевой летописи черкесского конного полка (1914-1916гг.)

Other title:

Հայերը չերկեզական հեծելազորային գնդի մարտական տարեգրության մեջ (1914-1916թթ.); Armenians in the Fighting Chronicle of the Circassian Mounted Regiment (1914-1916)

Creator:

Руслан Кандор

Subject:

History ; World War I ; D History

Uncontrolled Keywords:

Կանոր Ռ. Kandor R.

Coverage:

69-78

Abstract:

Հոդվածը նվիրված է Առաջին համաշխարհային պատերազմի մարտերում չերքեզական հեծելազորային գնդում հայերի մասնակցության խնդրին: Աշխատանքում լայնորեն օգտագործված են արխիվային նյութեր, ինչպես նաև անձնական բազմաբնույթ գրական աղբյուրներ և ռուս հեղինակների հետազոտություններ:

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ հրատ.

Date created:

2016-11-10

Type:

Статья

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան