Object structure

Journal or Publication Title:

ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ= Ширакский центр арменоведческих исследований НАН РА. Научные труды = Shirak Centre of Armenological Studies of NAS RA․ Scientific works

Date of publication:

2014

Volume:

17

ISSN:

1829-4316

Title:

Техника развития оптимального чтения на уроках русского языка в армянской школе

Other title:

Օպտիմալ ընթերցման տեխնիկայի զարգացումը հայկական դպրոցում ռուսաց լեզվի դասերին; The Technique of Developing Optimal (Fast) Reading of Russian in Armenian School

Creator:

Рузан Штоян

Subject:

Education ; Theory and practice of education

Uncontrolled Keywords:

Շտոյան Ռուզան ; Shtoyan Ruzan

Coverage:

194-205

Abstract:

Սոցիալ-մշակութային հարաբերությունների նոր ձևաչափի շրջանակներում լեզվական ուսուցման խթանման ամենանպատակահարմար միջոցներից մեկը հանդիսանում ՝ ռուսաց լեզվի օպտիմալ ընթերցումը։ Հոդվածում ներկայացված հոգեբանաֆիզիոլոգիական և դիտակտիվ վարժությունների վերաբերյալ բազային տեղեկատվությունը ռուսաց լեզվի ուսուցչին հնարավորություն է տալիս բարելավելու իր աշակերտների արդյունավետ ընթերցանության տեխնիկան։

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ

Date created:

2014-10-03

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան