Object structure

Journal or Publication Title:

ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ= Ширакский центр арменоведческих исследований НАН РА. Научные труды = Shirak Centre of Armenological Studies of NAS RA․ Scientific works

Date of publication:

2014

Volume:

17

ISSN:

1829-4316

Title:

«Թմկաբերդի առումը» պոեմի հրատարակումը հետաձգելու և հարակից հարցերի մասին

Other title:

Об откладывании издания поэмы "Взятие крепости Тмук" и связанные с этим вопросы; On the Delay of the Publication of the Poem "The Capture of Tmbkaberd" and Other Adjacent Issues

Creator:

Սենեքերիմ Մելքոնյան

Subject:

Literature ; Language and Literature

Uncontrolled Keywords:

Мелконян Сенекерим ; Melqonyan Seneqerim

Coverage:

159-166

Abstract:

В вопросе откладывания издания поэмы "Взятие крепости Тмук", написанной в 1902 г., по мнению автора статьи, определенную роль сыграла следующая реальность: в этом произведении, в которой представлен конкретно исторический сюжет, вопреки традиции, существующей в армянской литературе того времени, были представлены образы, не проникнутые патриотизмом, а плененные своим чувством любви, властолюбием и изменой родине. Такое восприятие действительности дала автору возможность по-новому интерпретировать вопросы, косающиеся идеологического содержания и образов поэмы.

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ

Date created:

2014-10-03

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան