Object structure

Journal or Publication Title:

ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ= Ширакский центр арменоведческих исследований НАН РА. Научные труды = Shirak Centre of Armenological Studies of NAS RA․ Scientific works

Date of publication:

2014

Volume:

17

ISSN:

1829-4316

Title:

М.Т. Лорис-Меликов-историческая личность в контексте концепции диалога культур

Other title:

Մ. Տ. Լորիս-Մելիքովը որպես պատմական անհատ մշակույթների երկխոսության հայեցակարգի համատեքստում; M.T. Loris-Melikov- the Historical Individuality in the Context of Cultural Dialogue Conception

Creator:

Наталья Денисова

Subject:

Auxiliary Sciences of History ; Biography ; History ; Modern History

Uncontrolled Keywords:

Դենիսովա Նատալիա ; Denisova Natalya

Coverage:

100-106

Abstract:

Անհատի դերի խնդիրը պատմության համատեքստում միշտ գրավել է ռուս հետազոտողների ուշադրությունը: Վերոնշյալ խնդրին տարբեր մեթոդաբանական մոտեցումներ են արվել: Հեղինակը փորձել է վերլուծել Մ. Լորիս-Մելիքովի՝ որպես 19-րդ դարի երկրորդ կեսի ռուսական պետական և ռազմական նշանավոր գործչի անցած ուղին՝ գտնելով, որ այս հայեցակարգը արդիական է ժամանակակից ռուսական իրականության համար:

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ

Date created:

2014-10-03

Type:

Статья

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան