Object structure

Journal or Publication Title:

ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ= Ширакский центр арменоведческих исследований НАН РА. Научные труды = Shirak Centre of Armenological Studies of NAS RA․ Scientific works

Date of publication:

2007

Volume:

10

Title:

Учебная фразеология: объем и содержание обучения

Other title:

Դարձվածաբանության դպրոցական ուսուցման ծավալը և բովանդակությունը; The volume and content of classroom phraseology

Creator:

Лусине Сафьян

Subject:

Education ; Philology; Linguistics ; Theory and practice of education ; Language and Literature

Uncontrolled Keywords:

Սաֆյան Լուսինե ; Safyan Lusine

Coverage:

161-163

Abstract:

Հոդվածում դարձվածաբանական միավորների համակարգված վերլուծությունր ապահովելու համար լեզվական այս իրողությունները քննվում են իմաստային դաշտի սահմաններում, որի կենտրոնը կազմում է ակադեմիկոս Վինոգրադովի կողմից առաջարկված՝ դարձվածքների հայտնի դասակարգումը: Դաշտի եզրերը համալրվում են առածներով, ասացվածքներով, բառին համարժեք բառակապակցություններով, որոնք կենտրոնի նկատմամբ գտնվում են տարբեր հարաբերությունների մեջ: Առանձնակի ուշադրություն է դարձվում այս եզրային միավորների դասավանդման խնդիրներին, որոնք մինչև այժմ անտեսվել են ուսումնառության գործընթացում։

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ

Date created:

2007-03-18

Type:

Статья

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան